top of page
Logo BM Vastgoed.png

Bleukstraat - Doornlaarstraat - Boterbosstraat te Rijmenam

kadasterplan.jpg
Beschrijving

Bouwgrond met achtergelegen tuingrond (Lot 1 + Lot 2)

 

Lot 1 (B769f2)

Perceel bouwgrond van ±7a 50ca, met een perceelsbreedte van ±20,87m voor open bebouwing.

Stedenbouwkundige bestemming: Woongebied met een landelijk karakter

285.000 euro      

Lot 2 (B768)

Perceel tuingrond gelegen achter lot 1 met een grootte van ±22a 68ca.

Stedenbouwkundige bestemming: Agrarisch gebied

 

35.000 euro      

Loten 1 en 2 verplicht samen aan te kopen.

Landbouwgronden (Lot 3)

 

 

Blok landbouwgronden (B795 e.v.) gelegen aan de hoek Bleukstraat / Boterbosstraat met een grootte van
±7ha 28a 80ca

Stedenbouwkundige bestemming: Agrarisch gebied

 750.000 euro      

Beschikbaar ingevolge notariële akte mits aangetekend voorbericht van zes maanden onder voorwaarde dat de wassende vruchten nog steeds mogen weggenomen worden.

Opmetingskosten lastens de kopers volgens wettelijk landmeterstarief:

Lot 1: 1.000€ excl. btw

Lot 2:    500€ excl. btw

Lot 3: 2.500€ excl. btw

Foto's

Plan uw bezoek

Telefoonnummer

+32 15 79 15 99

Bezoek
bottom of page